Изолации (тръбна изолация от микропореста гума)

ДиаметърДебелинам/кашонлв/м (без ДДС)
6 6 528 0.00
10 6 384 0.00
12 6 312 0.00
15 6 240 0.00
18 6 216 0.00
22 6 168 0.00
28 6 144 0.00
6 9 312 0.00
10 9 264 0.00
12 9 216 0.00
15 9 184 0.00
18 9 144 0.00
22 9 120 0.00
28 9 96 0.00
35 9 76 0.00
42 9 66 0.00
48 9 48 0.00
54 9 40 0.00
90 9 30 0.00
101 9 24 0.00
22 13 84 0.00
28 13 72 0.00
35 13 60 0.00
42 13 48 0.00
54 13 32 0.00
67 13 26 0.00
90 13 20 0.00
108 13 16 0.00
35 19 40 0.00
42 19 30 0.00

Други изолационни продукти

АртикулМяркаЦена без ДДС
Самозал. лента 3x50x10m метър 0.00
Лист 19mm (8m x 0.5m) кв.м 0.00
Видофлекс на рула 6х6, 65м/кашон метър 0.00
Видофлекс на рула 10х6, 50м/кашон метър 0.00
Видофлекс на рула 12х6, 50м/к метър 0.00
Видофлекс на рула 15х6, 40м/к метър 0.00

Физически характеристики

Плътност: 55-90 кг/м3
Топлопроводимост: 0.330 W/mK
Температурни граници: -60 до +150  °C
Издръжливост воден стълб 3700мм
Озоноустойчивост: не се разрушава
Огнеустойчивост: DIN 4102-B2 B1
Не съдържа хлорофлуоровъглероди (CFC)
Тръбите са нарязани на стандартна дължина от 2 метра
Тръбната Изолация е от микропореста гума.