Медни тръби

диаметърдебелинарула/каш.м/рулокг/рулокг/млв/кглв/м (без ДДС)
1/4" 0.76 6 50 6.00 0.120 e-shop e-shop
3/8" 0.81 3 50 9.95 0.199 e-shop e-shop
3/8" 1.00 2 50 12.00 0.240 e-shop e-shop
1/2" 0.81 2 50 13.55 0.271 e-shop e-shop
1/2" 1.00 2 50 16.50 0.330 e-shop e-shop
5/8" 0.81 2 50 17.50 0.350 e-shop e-shop
5/8" 0.89 5 15 5.60 0.373 e-shop e-shop
5/8" 1.00 2 50 21.00 0.420 e-shop e-shop
3/4" 0.89 4 25 12.73 0.509 e-shop e-shop
3/4" 1.00 2 50 26.50 0.530 e-shop e-shop
7/8" 0.90 4 15 8.25 0.550 e-shop e-shop
7/8" 1.00 4 15 8.85 0.590 e-shop e-shop
6 mm 1.00 5 50 7.00 0.140 e-shop e-shop
8 mm 1.00 4 50 10.00 0.200 e-shop e-shop
10 mm 1.00 3 50 12.50 0.250 e-shop e-shop
12 mm 1.00 3 50 15.50 0.310 e-shop e-shop
18 мм 1.00 0 3 0.00 0.000 e-shop e-shop
22 мм 1.00 0 3 0.00 0.000 e-shop e-shop
28 мм 1.00 0 3 0.00 0.000 e-shop e-shop
35 мм 1.00 0 3 0.00 0.000 e-shop e-shop
35 мм 1.50 0 3 0.00 0.000 e-shop e-shop
42 мм 1.00 0 3 0.00 0.000 e-shop e-shop
42 мм 1.20 0 3 0.00 0.000 e-shop e-shop
Тръба 1/4"х9 мм изолация 1.00 0 45 0.00 0.000 e-shop e-shop
Тръба 3/8"х9 мм изолация 1.00 0 45 0.00 0.000 e-shop e-shop
Тръба 1/2"х9 мм изолация 1.00 0 45 0.00 0.000 0