ЦЕНТРО-КЛИМА ООД е Българо-Израелска фирма, основана през 1993 г.

Стратегическата ни цел е внедряване на високо ефективни енергоспестяващи технологии, като термопомпени климатици на ELECTRA и контролери за спестяване на електичество от осветление тип LEC. По този начин се включваме в програмата за изпълнение на климатичния пакет 20:20:20 на Европейския съюз и достигаме по-скоро нейните изисквания.

LEC (Light Energy Controller) e още един основен продукт, който ЦЕНТРО-КЛИМА ООД включи в своята номенклатура през 2009 година. Това е авангардна технология за спестяване на елктроенергия от осветление – силно актуално в днешните тенденции за енергийна ефективност, намаляване на вредните емисии и опазване на околната среда. Едновременно с това спестяваме големи финансови средства на нашите клиенти. Монтажът на LEC контролерите се извършва от фирма с 20г. опит в поддръжката и монтажа на осветителни съоръжения в над 30 общини в България. Тя разполага със собствено проектантско звено, което позволява точното и своевременно нанасяне на настъпилите промени в проекти и екзекутиви.

От 1993г. ЦЕНТРО-КЛИМА ООД е представител на известния израелски производител на климатична техника завод ELECTRA CONSUMER PRODUCTS, чийто дългогодишен опит е гаранция за сигурност, надеждност, добро качество и дълготрайна експлоатация. С доставеното от нас оборудване ELECTRA, са изпълнени климатизациите на завод СТОМАНА ИНДЪСТРИ – гр. Перник, телефонни централи на ТУ СТТС, приемо-предавателни клетки – МОБИКОМ, МОБИЛТЕЛ, ВИВАКОМ, МДК Пирдоп, Стопанска банка, болницата в гр. Пирдоп, АЕЦ Козлодуй, посолства, офиси, ресторанти, казина, магазини, хотели и др. Наши климатици са монтирани в над 2000 апартамента в престижни затворени жилищни комплекси в София, Пловдив, Варна и Бургас – в обекти като София гардънс, Витоша гардънс, Витоша тюлип, Лагера тюлип, Ори билдингс, Марица гардънс, Ботаника, Съни Хил и др.

ЦЕНТРО-КЛИМА ООД предлага следните енергоспестяващи съоръжения и аксесоари:

• Eнергоспестяващи съоръжения – LEC, Israel

• Термопомпени климатици и технологии – ELECTRA, France

• Слънчеви колектори и аксесоари- Chromagen, Israel

• Медни тръби – Halcor, Greece

• Вакуум помпи, дренажни помпи – Aspen, Great Britain

• Решетки и кабелни канали – Twitoplast, Israel; Dan Tech Plast, Israel

• Изолация – Vidoflex, Israel

Гаранция за качеството на изпълнение на строително-монтажните работи е безупречната и продължителна работа на фирмата със своите партньори, както и успешно предадените обекти узаконени чрез приемателни държавни комисии.

ЦЕНТРО-КЛИМА ООД вярва, че поетия път ще повиши стандарта на българските граждани, ще подобри средата ни и ще помогне за интегрaцията ни към Европейските норми на живот